روش های رسیدن به یک پایان مسالمت آمیز

مسئولیت پایان رابطه را بپذیرید. با گفتن جملاتی مثل” تو هم به من علاقه نداری“، ” تو دیگر مرا دوست نداری“، ” تو به من توجه نمیکنی” مسئولیت را به گردن او نیندازید و خود از پذیرش مسئولیت پایان رابطه شانه خالی نکنید . در غیر این صورت، طرف مقابل را درگیر کرده­اید و باعث می شوید احساس …

ادامه مطلب روش های رسیدن به یک پایان مسالمت آمیز