۸ روش برای تداوم زندگی مشترک

زندگی زناشویی را الویت اول خودتان قرار دهید. دکتر هارویل هندریکس، نویسنده کتاب “ازدواج را آسان کنید” می گوید: در درجه اول زندگی زناشویی، دوم فرزندان و پس از آن کار در الویت قرار دارند. زمانی که زندگی زناشویی را الویت اول خود قرار دهید، در نتیجه فرزندانتان بهتر رفتار خواهند کرد و دیگر نیازی …

ادامه مطلب ۸ روش برای تداوم زندگی مشترک