تربیت جنسی کودک (۱)

“مامان بچه چجوری به دنیا میاد ؟”  /  “مامان من چجوری رفتم تو شکمت ؟” “مامان چرا من و برادرم باهم فرق داریم ؟”  /  “مامان چرا بابا من رو به دنیا نیاورده ؟” قطعا همه ی والدین در دوران کودکی فرزندان خود با چنین سوالاتی از جانب کودک خود مواجه شده اند و به …

ادامه مطلب تربیت جنسی کودک (۱)