تست مثلث عشق استرنبرگ

حتماً علاقه دارید بدانید کدام نوع عشق بین شما و یارتان وجود دارد؟ بدین منظور فرد مورد نظر را در ذهن خود بیاورید و مشخص کنید که تا چه اندازه با عبارت های زیر در مورد او موافق هستید. برای این کار از مقیاس ۹ درجه ای استفاده کنید که در آن (۱=اصلاً، ۲=خیر، ۳= …

ادامه مطلب تست مثلث عشق استرنبرگ