خدمات تخصصی در زمینه روانسنجی

. غربالگری و تشخیص تست‌های پیش از ازدواج
. اجرا و تفسیر آزمون‌های شخصیت و خودشناسی
. اجرا و تفسیر آزمون‌های هوش کودکان و بزرگسالان
. اجرا و تفسیر آزمون‌های روان شناختی
. اجرا و تفسیر آزمون‌های رغبت، علائق شخصی و شغلی

 

 

آزمون‌های شخصیت و خودشناسی

آزمون‌های هوش کودکان و بزرگسالان

آزمون‌های رغبت، علائق شخصی و شغلی

انتخاب های درست زندگی نتیجه شناخت خودِ واقعی ماست

خدمات روانسنجی قابل ارائه در مرکز مشاوره روانشناسی هورام

.

تست شناسایی لنگرگاه‌های مسیر شغلی ارزیابی تشخیص شغل
تست هوش هیجانی EQ احساسات و هیجانات در تصمیم گیری
پروفایل دیسک خودآگاهی از ویژگی رفتاری
تست شناسایی لنگرگاه‌های مسیر شغلی انتظارات از شغل خود
تست شخصیت شناسی پنج عاملی نئو تفاوت‌های بین شما و دیگران
تست سبک های مقابله با استرس مدیریت استرس