روانشناسی بالینی و روانپزشکی (ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات)

. تشخیص و درمان اختلالات خلقی

. تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و وسواسی

. تشخیص و درمان اختلالات خوردن

. تشخیص و درمان اختلالات روان تنی (ناراحتی های گوارشی و تنفسی، بیماریهای قلبی، سردردها، تیک ها و ....)

. تشخیص و درمان اختلالات پسیکوتیک (اسکیزوفرنی، اسکزوافکتیو، اختلال هذیانی و...)

. تشخیص و درمان اختلالات مربوط به بحرانها (سوگ و فقدان عزیزان، فشار روانی پس از آسیب PTSD و...)

. تشخیص و درمان اختلالات شخصیت (اختلال شخصیت بدگمان، وسواسی، مرزی، خودشیفته، وابسته و...)

. تشخیص و درمان اختلالات جسمانی شکل (اختلال بدریختی بدن، خودبیمار انگاری و...)

. درمان اختلالات مرتبط با مصرف مواد