آقای فربد مهدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
هیپنوتراپ
روان درمانگر
شنبه - سه شنبه
تماس با مرکز

آقای مهدی فربد

 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رویکرد درمانیISTDP ( واندرمانی)

 

برگزار کننده کارگاه ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  • برگزاری کارگاه های صد ساعته ISTDP
  • دوره های شخصیت و مکانیزمهای دفاعی